درباره مجله

درباره مجله امنیت الکترونیک

واژه امنیت الکترونیک، در استاندارد ملی امنیت الکترونیک به شماره 14279 به این شرح تعریف گردیده است : برقراری امنیت به واسطه حفاظت فیزیکی از اماکن، اشیاء و غیره با استفاده از تجهیزات الکترونیکی از قبیل دوربین‌های مداربسته، سامانه‌های هشدار، سامانه‌های کنترل دسترسی، سامانه اعلام و اطفای آتش‌سوزی و هر سامانه دیگری که به وسیله یک مدار الکترونیکی کنترل می شود و کاربری حفاظتی، نظارتی یا ایمنی دارد.

مجله‌ی امنیت الکترونیک علاوه بر نشر دانش تخصصی و اطلاع‌رسانی تکنولوژی‌های موثر امنیت الکترونیک، در نظر دارد تا با ارایه دیدگاه‌های سازمان‌های مسئول و همچنین انعکاس تجربیات مشتریان عمده این حوزه، علاوه بر طبع تجربیات متخصصان صنفی، زمینه را برای ارتقاء بهره‌وری این صنعت در کشور فراهم نماید.

مباحث ارایه شده در این مجله در حوزه سامانه‌های زیر است:

 

بدینوسیله از تمامی سازمان‌های ذینفع، فعالان صنفی، مشتریان عمده و خصوصاً متخصصین و دانشمندان حوزه امنیت الکترونیک دعوت می گردد تا از این مقال بهره مند شده، ضمن همکاری و مشارکت در مطالب ارزشمند، نسبت به بهره برداری از آن اقدام نمایند.