مجله امنیت الکترونیک – شماره اول – تابستان ۱۳۹۷

مرورگر شما از فایل‌های PDF پشتیبانی نمی‌کند. می‌توانید شماره اول مجله امنیت الکترونیک را از این لینک با حجم ۷ مگابایت مستقیما دانلود کنید.